Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

 

Škola je zapojena do výzvy EU školám

Evropský projekt Školní mléko a Ovoce do školŠkola je zapojena do evropského projeku Školní mléko a Ovoce do škol

Tvořivá školPatříme do sítě Tvořivých škol

Anketa

Jaké informace nejčastěji vyhledáváte na našich webových stránkách?

Celkem hlasů:
22
Hlasování začalo:
22. 12. 2018
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, středa 18. 5. 2022
jasno 17 °C 3 °C
jasno, slabý severní vítr
vítrS, 4.01m/s
tlak1027hPa
vlhkost41%

Datum a čas

Dnes je středa, 18. 5. 2022, 15:37:56

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Základní škola Střelná, okres Vsetín
 • 2. Důvod a způsob založení

  Zřizovatel:

  Obec Střelná

  Střelná 38, 756 12 

  IČ: 00304310

  telefon: 571 111 113

   

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Střelná 84
  756 12 Horní Lideč
  Mobilní telefon: 739 311 075
  Mobilní telefon: 605 585 707
  E-mail: zsstrelna@skolastrelna.cz
  WWW: skolastrelna.cz.perseus.gcm.cloud/
  ID Datové schránky: 2er23qm
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Střelná 84
   756 12 Horní Lideč
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Střelná 84
   756 12 Horní Lideč
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí7:30 - 15:30po předchozí telefonické domluvě
   úterý7:30 - 15:30po předchozí telefonické domluvě
   středa7:30 - 15:30po předchozí telefonické domluvě
   čtvrtek7:30 - 15:30po předchozí telefonické domluvě
   pátek7:30 - 15:30po předchozí telefonické domluvě
  • 4.4 Telefonní čísla
   739 311 075
   605 585 707
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   skolastrelna.cz.perseus.gcm.cloud/
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

   zsstrelna@skolastrelna.cz

  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: 2er23qm
 • 5. Případné platby lze poukázat
  86-7758330267/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6. IČO
  70996652
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  Nejsme plátci DPH
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace

  • ústně – v kanceláři školy
  • písemně – osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy
   ZŠ Střelná, okres Vsetín
   Střelná 84
   756 12 Horní Lideč
  • e-mailem: zsstrelna@skolastrelna.cz
  • elektronickým podáním: zsstrelna@skolastrelna.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 739 311 075

   

  zakladni-skola/o-skole/dokumenty-1/dokumenty/


  Návštěvní hodiny

  • pondělí-pátek 

  9:30 - 15:30

   

   

 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola ve věci poskytování informací rozhoduje

   • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
   • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
   • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
   • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
   • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
   • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

   Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

  • 11.2 Vydané právní předpisy
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

   Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv

   V současné době nejsou pro Základní škola Střelná, okres Vsetín poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

  • 13.2 Výhradní licence

   V současné době nejsou pro Základní škola Střelná, okres Vsetín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  Dokumenty
 • Poskytnuté informace
 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře
  Ke stažení
 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  •  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  •  Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  •  O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  •  Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  •  Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  •  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  •  Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  •  Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  •  O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  •  Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  •  Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.