Družina

 

Vychovatelka:   Bc. Zdeňka Sopková

 

Práci ve školní družině vede jedna vychovatelka, které má na starosti maximálně 20 přihlášených žáků. Žáci se mohou do družiny přihlašovat na základě písemné přihlášky.

Odchod žáků ze škol ní družiny je uskutečňován na základě záznamů o docházce a odchodech v třídní knize. Jiný způsob odchodu je realizován pouze na základě písemné omluvenky, eventuelně po telefonické domluvě.

 

Družina funguje v době od :

Pondělí    11,50 - 15,00

Úterý       11,50 - 15,00

Středa     11,50 - 15,00

Čtvrtek    12,40 - 15,00

Pátek       11,50 - 15,00

 

Děti si prosím vyzvedávejte v době od 11,50 - 13,30 a pak od 14,30

Doba mezi 13,30 a 14,30 je určena k rekreační činnosti.

 

Pro pitný režim je vhodné si nosit vlastní pití.  Doporučujeme sportovní oblečení a obuv.